Nastavení cookies

Žíly

Prsa, břicho, obličej...
 

Žíly - úvodem - informace

Co jsou křečové žíly?

Křečové žíly (varixy) vznikají v okamžiku, když se začnou žíly (cévy, které transportují krev zpět směrem k srdci) měnit tj. rozšiřovat, vlnit, zviditelňovat. Rozšířené cévy mají nefunkční nebo dokonce zničené žilní chlopně. Díky tomu dochází ke zvětšování objemu krve v noze. Tento stav zpravidla vede k tvorbě dalších křečových žil a poškození kůže, které může skončit i otevřenou nohou (bércový vřed). I hluboký žilní systém na nohách je tak přetěžován a poškozován. Zvýšeno je i riziko vzniku zánětu varixů. Je možný i vznik hluboké žilní trombózy se všemi možnými následky (plicní embolie, soubor nepříznivých příznaků označovaný jako posttrombotický syndrom).

Vyšetření a indikace k výkonu

V cévní ambulanci provádíme pečlivé vyšetření pacientů s varixy. Součástí vyšetření je podrobná anamnesa, klinické vyšetření žil vstoje, a vyšetření ultrazvukem – duplexní sono ( DUS) Duplexní sono dokáže odhalit špatně fungující chlopně a přesně zmapovat místa refluxu. DUS má rozhodující slovo v indikaci ke správné léčbě. Pokud prokáže nedomykavost chlopní s refluxem v hlavních povrchních žilách včetně jejich ústí do hlubokých žil, je nejprve indikována operace. Pokud jsou hlavní povrchní žíly bez prokazatelného refluxu , je indikována sklerotizace, u nejdrobnějších venektasií pak derma-laser. U nedomykavých perforátorů je někdy indikováno chirurgické ošetření , jindy zase sklerotizace. Tyto metody se mohou i kombinovat, operace musí vždy předcházet sklerotizaci.

Výsledky

U takto provedených zákroků jsou optimistické. V současnosti jsou k dispozici mnohaleté zkušenosti s touto metodou. Procentuální výskyt komplikací je u miniinvazivních metod nižší, než u klasického chirurgického postupu (crossectomie, stripping). Z doposud získaných dat je úspěšnost těchto metody od 96% u RFA přes 98% u EVLA, po 99% u systému VenaSeal. Toto procento úspěšnosti je výrazně vyšší než u klasické operace (úspěšnost asi 78%) nebo pěnové skleroterapie (úspěšnost 77%). Převážná část pacientů, u kterých byla tato metoda použita, je nadmíru spokojena, zejména díky minimální míře invaze a z toho vyplývajícímu kosmetickému efektu a celkovému úspěchu. Rychlá rekonvalescence je rovněž výhodou. Výkonem je odstraněn zpětný tok krve ze shora na závislé postranní větve spodního stehna a lýtka. Velmi časti úplně znizí nebo se význačně zmenší.

Typy operací

 1. Laserová endovenozní ablace EVLA (BioLitec 1470nm)

  Miniinvazivní operace laserem spočívá v tom, že hlavní povrchní žíla ( velká nebo malá skrytá žíla ) se uzavře působením tepla laseru na konci optického vlákna, zavedeného z drobného řezu nebo i jen z vpichu do shora uvedených žil. Někdy – podle nálezu na ultrazvuku – je třeba doplnit crossectomii z řezu v třísle nebo v podkolenní jamce. Žíla uzavřená teplem laseru zůstává v těle, změní se během několika týdnů ve vazivový proužek. Menší varixy na postranních větvích se odstraní obdobně jako u klasické operace. Proti klasické operaci má tento typ operace mnoho výhod: menší bolestivost, krátkou rekonvalescenci, daleko méně modřin, lepší kosmetický efekt. Výkon lze často provést v místní anestesii, s propuštěním za 1 – 2 hod po výkonu. Běžné následky výkonu: drobné modřinky se mohou vyskytnout, někdy pocit tahu v průběhu žíly, ošetřené laserem, drobné zatvrdliny po odstranění varixů na postranních větvích, bolestivost je mninimální. Rizika: méně často – větší modřiny – hematomy s následnou dočasnou pigmentací, drobné výpadky kožní citlivosti, mírné poruchy hojení ran vzácně - žilní trombosa, tromboflebitida, zánět rány velmi vzácně – interní komplikace – infarkt, ebmolie, pneumonie Pooperační opatření a pooperační průběh: Ještě na operačním sále se na operovanou nohu přiloží kompresivní bandáž elastickým obinadlem, při menším rozsahu operace rovnou kompresivní punčocha. Pokud je přiložena bandáž obinadlem, následující den se nahradí punčochou. Punčocha zůstává na noze na 24 hod denně, to je nepřetržitě ve dne i v noci, prvních 7-8 dní po operaci, vleže je možno punčochu vyměnit opatrně za čistou a nohu i omýt. Bolestivost je minimální, v prvních 2 dnech po operaci postačí Ibalgin 400mg 2-3x1. Je možné a vhodné chodit, vadí dlouhé sezení s nohama dolů nebo dlouhé stání. Termíny ambulantních kontrol jsou plánovány po dohodě mezi pacientem – pacientkou a lékařem.

 2. Lepení žil systémem Venaseal

  VenaSeal Closure System (VenaSeal System) patří mezi nejmodernější trvalé způsoby léčby varikozních, křečových, žil dolních končetin, které jsou uzavřeny za použití speciáního přilnavého cyano-akrylátového polymeru. Ošetření systémem VenaSeal je určeno pro pacienty se širokým spektrem obtíží. Od vizuálních obtíží, kmenových a tubulárních varixů, po svědění, křeče a otok končetin, stejně tak jako pro pokročilá stadia s již vyvinutými pigmentacemi, chronickou atrofií a zánětem podkoží, probíhajícím či zhojeným bércovým vředem. Jak ošetření probíhá? V průběhu ošetření systémem VenaSeal zavede lékař za sterilních podmínek katetr vpichem Vaší kůží přímo do postižené žíly a následně po správném umítění aplikuje malé množství lepidla do intervenované žíly. V průběhu celého výkonu lékař kontroluje pozici katetru ultrazvukem. Ošetřená žíla je po aplikaci lepidla komprimována/zmáčknuta ultrazvukovou sondou. Účinek je okamžitý. Dochází k polymerizaci, tvrdnutí lepidla které vede k trvalému uzavření intervenované žíly. Ošetření končí odstraněním katetru ze žíly a překrytím místa vpichu. Po ošetření pacient odchází bez nutnosti komprese speciální punčochou a zákrok je proveden bez použití celkové, či tumescentní anestezie. Pro koho je systém určen? Venaseal konstruován širokou skupinu pacientů se symptomy žilního refluxu při známém postižení žilních chlopní. Kdy se systém nemůže použít? Venaseal se nemůže použít při známé přecitlivělosti na kyanoakryláty, u pacientů s akutním zánětlivým onemocněním a u pacientů s akutním zánětem povrchních, či trombozou hlubokých žil. Jaká jsou rizika? Rizika spojená s použitím systému venaseal mohou být následující: Celková reakce : alergická reakce na podaný materiál v podobě vyrážky, dušnosti, nevolnosti až anafylaktické reakce. Hluboká žilní tromboza, otok intervenované končetiny, embolizace materiálu s možností plicní embolizace. Místní reakce: Arteriovenozní píštěl, krvácení z místa zavedení, hematom v místě zavedení, lokální pigmentace, infekce místa vpichu, bolestivost, parestesie, zánět žil, povrchní tromboflebitida, virážka až žilní vřed v místě vpichu, viditelná jizvička. Závěrem lze říci že systém VenaSeal poskytuje rychlé, komfortní a trvalé řešení chronické žilní insuficience bez nutnosti místní, či celkové anestesie a bez nutnosti užití kompresivní elastické punčochy.

 3. Miniflebektomie

  Při této operaci se chirurgicky odstraní nedomykavý úsek esteticky problematickéžíly. Do žíly se zavede buď speciální drát se stripperem , nebo se žíla pomocí háčku a drobného peanku z nohy „vytrhne“, což je doprovázeno krvácením do podkoží z utržených větviček, původně ústících do žíly. Krvácení se staví kompresí – ztlačením – elastickým obinadlem, i tak však mohou být po operaci v průběhu vytržené žíly krevní výrony ( hematomy ). Rekonvalescence je delší vzhledem k hematomům . Sraženiny se většinou vstřebají v průběhu týdnů, někdy zanechají dočasnou nebo trvalou pigmentaci. Operační výkony bývají doplňkové k laserovému ošetření, či jsou vhodné k re-operacím a terapii recidiv.

Ceník - žíly

 
 • Ultrazvukové vyšetření
  699 Kč
 • Laserová ablace
  14 000 Kč - 28 000 Kč
 • VenaSeal
  59 000 Kč
 • Miniflebektomie
  od 8 000 Kč
 • Skleroterapie
  450 Kč - 3 000 Kč
Kompletní ceník služeb
 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...