Nastavení cookies

Jak zvolit správnou velikost implantátů?

Na co se nás nejčastěji ptáte...
 

Jak zvolit správnou velikost implantátů?

 

Vážené pacientky,
pokud vám hlavou probíhají úvahy o zvětšení prsů, chtěli bychom vás tímto požádat o pečlivé přečtení následujícího příspěvku. Dovolujeme si v něm předložit náš odborný názor na správnou volbu velikosti implantátů. Důvodem je naše snaha vnést trochu světla do této poměrně složité a problematické záležitosti.

Velikostní tabulka implantátů

Čím se řídíme při určování velikosti implantátů?

 1. přáním pacientky
 2. tvarem a pevností prsů
 3. anatomickými poměry (velikost hrudníku, velikost a šířka prsů, tloušťka tukové a svalové vrstvy)

Vysvětlení:
Jsou-li prsa pěkného a nepokleslého tvaru a anatomické poměry dle bodu tři jsou příznivé, pak voperováváme dle potřeby tak velké implantáty, aby bylo dosaženo pacientkou požadované velikosti. Je třeba na tomto místě uvést, že k získání stejné velikosti prsů u různých pacientek, se velikosti implantátů u většiny pacientek často liší! Neplatí tedy, že např. velikost implantátu 275 ml = vždy velikost prsů 2 (B). V praxi umí takto velký implantát zvětšit individuálně prsa od velikosti B až po D. Na naší klinice používáme implantáty velikosti mezi 200 ml do 400 ml. Doporučení menších či větších implantátů na základě vyšetření není tímto vyloučeno. Z výše uvedeného rozmezí patří na naší klinice mezi velmi často používané velikosti implantátů implantáty o objemu 300-350 ml. Statisticky nejčastěji je u nás užívána velikost 275 ml, což odpovídá jak průměrné velikosti hrudníků a prsů českých žen, tak jejich nejčastějšímu přání zvětšení prsů na velikost plné 2 (B) až 3 (C).

Co má přednost, když se měří konkrétní velikost implantátů?

 1. tvar a pevnost prsů - implantáty neumí zvednout příliš povolená prsa
 2. anatomické poměry - do úzkých prsů a pod tenkou krycí vrstvu nelze bez komplikací vložit velké implantáty!
 3. přání pacientky - neumožňují-li to anatomické poměry, pak nelze přání beze zbytku vyhovět!

Vysvětlení:
I přesto, že se v první řadě snažíme splnit přání pacientky, ne vždy je to možné. Vložení příliš velkých implantátů do příliš úzkých prsů, úzkého hrudníku, pod nedostatečně silnou krycí vrstvu kůže, tuku, žlázy nebo svalu, může mít za následek následující komplikace:

 • silikonový vzhled prsů
 • přílišná a trvalá tuhost prsů
 • hmatnost implantátů při okrajích prsů
 • viditelnost implantátů při okrajích prsů
 • zhoršené hojení
 • deformovaný neestetický tvar prsů
 • vznik silné vazivové kapsy kolem implantátů s viditelným vlněním kůže
 • vyloučení implantátu z prsu

Doporučení:

 1. Nechte si poradit. Plastický chirurg má vždy snahu vám vyjít vstříc, ale zná správnou míru maximálních možností.
 2. Doporučil-li vám jinou velikost prsů nebo implantátů než jste si představovaly, neberte to úkorně. Jeho rada je vedena hlavně snahou, aby vše proběhlo ze zdravotního pohledu bez komplikací.
 3. Odmítne-li vám plastický chirurg vložit vámi požadovanou větší velikost implantátů, můžete samozřejmě využít služeb jiného pracoviště. Měly byste však uvažovat, co ho vedlo v dnešní komerční době k tomu, že se raději vzdal zisku, než aby kvůli pouhému finančnímu prospěchu provedl to, o čem není přesvědčen, že je odborně správně. V tomto případě si takovéto jednání jistě spíše zaslouží uznání, než kritiku.
 4. Mějte reálná přání a očekávání. Nikdy nelze srovnávat vaše prsa a hrudník a množství krycích tkání s tímtéž své kamarádky. Proto se neřiďte radami kamarádek a nepožadujte stejnou velikost implantátů jakou má někdo jiný - jste jedinečná a neopakovatelná - stejně tak je nutno postupovat při výběru vašich implantátů!

 

 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...