Nastavení cookies

Výběr správného plastického chirurga

Na co se nás nejčastěji ptáte...
 

Výběr správného plastického chirurga

 

Je to třeba říci naprosto jasně, srozumitelně a s veškerou důrazností. Nejdůležitějším jednotlivým faktorem vedoucím k úspěšnému dosažení výsledku v kosmetické chirurgii je plastický chirurg, kterého si zvolíte! Je třeba ještě jednou znovu zopakovat: plastického chirurga a ne jakéhokoliv chirurga nebo lékaře s jinou erudicí!

Naprosto spolehlivý seznam plastických chirurgů se specializací na kosmetickou chirurgii najdete na stránkách společnosti estetické plastické chirurgie - ČLS J. E. Purkyně: http://aps.cls.cz
Klikněte na: Informace pro veřejnost - seznam členů

Dále Vás naši lékaři chtějí upozornit na to, že kosmetické plastické zákroky nehradí zdravotní pojišťovny a právě z tohoto důvodu není kontrolováno žádnou organizací (Ministerstvem zdravotnictví, Lékařskou komorou či Odbory zdravotnictví příslušných Městských úřadů), jací lékaři je provádí a zda vůbec mají pro tyto výkony příslušnou odbornou erudici a zkušenosti - tedy atestaci z plastické chirurgie a léta praxe pod odborným vedením zkušenějších plastických chirurgů.

Jednou z nejčastějších chyb při tomto výběru ze strany pacientů je, že jakmile vidí dobře vypadající zdravotnické zařízení, vystavené certifikáty a diplomy na zdech ordinace a hlavně člověka v bílém (asi lékaře), pak velmi často pacienti ztrácí přirozenou ostražitost a více či méně se začnou chovat jinak, než by se chovali v jiném prostředí.

Odborná lékařská specializace plastického chirurga

Tak jako v každém lidském oboru i v medicíně platí tzv. specializace. Ta je v případě lékařské profese velmi složitá a dlouhodobá. Jen v krátkosti:

 • titul MUDr. získá lékař automaticky s řádným ukončením vysokoškolského studia lékařské fakulty (celkem 6 let studia)
 • po ukončení studia je nový lékař dobře vybaven teoreticky, ale má skoro nulové praktické a odborné zkušenosti
 • v tuto chvíli si teprve volí svůj obor - specializaci (mimo stomatologie a pediatrie - ty se volí již v průběhu studia)
 • následuje několik let (většinou 3 roky) přípravy na zvoleném oddělení pod vedením zkušených starších kolegů
 • toto období končí atestací - velkou zkouškou před odbornou komisí jmenovanou Ministerstvem zdravotnictví
 • v konkrétním případě chirurgické specializace se výše popisovaná zkouška jmenuje chirurgická atestace 1. stupně (po 3 letech přípravy)
 • tato atestace umožní lékaři provádět v omezeném rozsahu některé výkony samostatně
 • aby se chirurg stal samostatně pracujícím, musí pokračovat v práci na chirurgickém oddělení dalších 5 let stále pod vedením zkušenějších kolegů a po této době musí absolvovat další obsáhlou zkoušku před zkušební komisí jmenovanou Ministerstvem zdravotnictví - tzv. atestaci 2. stupně (po 5 ti letech přípravy)
 • budoucí plastický chirurg musí strávit výše jmenovaných 5 let na akreditovaných odděleních plastické chirurgie pod vedením zkušených plastických chirurgů a pak musí složit atestaci z plastické chirurgie před odbornou komisí jmenovanou Ministerstvem zdravotnictví (po 5 ti letech přípravy)
 • v tuto chvíli může pracovat samostatně bez vedení odborně starších lékařů. Je si však třeba uvědomit, že i když má v tuto chvíli za sebou celkem 14 let odborné a praktické odborné přípravy, je ve skutečnosti stále na úplném začátku. Je totiž naprosto rozdílné, pokud operujete a vedle vás stojí zkušený kolega, který pomůže radou usnadňující mnohdy nelehká rozhodnutí v těžkých nebo krizových okamžicích operace, nebo když se musíte rozhodnout sami a nemůžete se opřít o své zkušenosti, které jsou v tu chvíli malé
 • estetická část plastické chirurgie je navíc k tomu další nadstavbou konkrétních plasticko-chirurgických zákroků, se kterými čerstvě atestovaný plastický chirurg má v tu chvíli minimální zkušenosti

Plná kvalifikace je proto nanejvýš důležitá. Získat ji je však čím dál tím víc složitější a náročnější.

Kosmetické zákroky jsou však z důvodů finanční lukrativnosti lákavé i pro lékaře jiných lékařských oborů, nebo pro ty, kteří tato přísná kvalifikační kriteria platná pro získání atestace z plastické chirurgie nesplňují. Proto, bohužel, můžete v současné době narazit na lékaře různých ostatních odborností, kteří provádí kosmetické zákroky, aniž by měli nějaké formální vzdělání a zkušenosti v plastické chirurgii. Přesto vám mnozí z nich budou tvrdit, že jsou velmi zkušení, ale otázka zní - jak mohli získat zkušenosti bez jakéhokoli formálního vzdělání, školení, zkoušek a také bez odborného vedení starších kolegů? Nepochybně bude pro některé z nich tichou odpovědí, že to bylo metodou pokusu a omylu, na jejich prvních důvěřivých pacientech s přiměřenými výsledky. Pamatujte, že zkušenost bez formálního vzdělání není a nemůže být náhražkou pro plnou kvalifikaci a už vůbec ne zárukou standardně kvalitních operačních kosmetických výsledků splňujících vaše představy a přání.

Na svou důvěru a neověření si následujících informací pak můžete doplatit trvalým poškozením s neblahými kosmetickými následky!

Je tedy na řadě důležitá otázka:

Jak najít takového plastického kosmetického chirurga, který pro vás bude co nejbezpečnější zárukou dobrého výsledku?

 1. Na začátku pohovořte se svým praktickým lékařem, a pokud mu důvěřujete, pak budete mít i důvěru v plastického chirurga, kterého vám případně doporučí.
 2. Osobní doporučení od přátel či příbuzných jsou snad ze všech nejspolehlivější, a to zejména v tom případě, pokud někteří z nich podstoupili zákrok na doporučovaném pracovišti a byli s výsledkem a celkovým přístupem a péčí spokojeni. To je opravdu nad všechna doporučení a reklamy.
 3. Při návštěvě vámi vybraného chirurga se vždy přesvědčte, že se jedná o chirurga plastického. Hledejte v ordinaci vyvěšený Doklad o atestaci z plastické chirurgie, se jménem lékaře, který vás vyšetřuje a bude operovat! Pokud jej nevidíte, nestyďte se a už vůbec se nebojte, požádat o jeho zhlédnutí. Je pochopitelné, že vám to může připadat trapné nebo máte pocit, že se to nehodí (tyto pocity jsou časté - vždyť mluvíte s" lékařem" jenž většinou bývá pacienty glorifikován a idealizován), ale vždy si vzpomeňte hlavně na to, že chráníte jen a jen sami sebe!

  Atestační doklad vám řekne následující:
  • tento lékař je odborně erudován a vyškolen v oboru plastické chirurgie
  • má tedy za sebou 3 roky chirurgie a I. atestaci z chirurgie a dále 5 let praxe a teoretického vzdělávání v oboru plastické chirurgie pod vedením starších, zkušenějších kolegů z oboru
  • rok atestace uvedený na dokladu je rokem, kdy se oddělil od" pupeční šňůry" vedení svých starších kolegů, a kdy teprve mohl začít pracovat zcela samostatně. Proto je nutno k roku atestace připočítat ještě minimálně 5 let, aby se dalo hovořit o dostatečných zkušenostech v oboru plastické a zejména kosmetické chirurgie.
 4. Naprosto spolehlivým vodítkem o tom, kdo splňuje veškeré podmínky a kriteria pro poskytování zákroků v plastické estetické chirurgii, vám poskytne seznam licencí udělenou lékařskou Společností estetické chirurgie. Z tohoto důvodu stejně tak při vašem vyšetření (konzultaci) hledejte nebo požadujte Certifikát o účasti ve Společnosti estetické chirurgie. Tento certifikát je asi pro vás nejdůležitějším vodítkem a dokladem. Tato společnost sdružuje pouze ty plastické chirurgy, kteří splňují jak všechny výše uvedené podmínky, ale navíc je účast v této společnosti podmíněna dokladováním přesně stanoveného počtu osobně odoperovaných kosmetických operací pod vedením zkušenějších kolegů, tak také je zde prodloužena doba možnosti získání členství od získání atestace z plastické chirurgie o několik let. Seznam těchto lékařů najdete na internetové adrese - http://aps.cls.cz
 5. Všechny ostatní listiny dokladující absolvování různých odborných kurzů, seminářů, přednášek, kongresů apod. jsou velmi zavádějící, protože tyto akce jsou za poplatek přístupny i lékařům jiných oborů, kteří nemusí být odborně vzděláni v plastické chirurgii a nemají tudíž atestaci z plastické chirurgie. Právě těmito diplomy či certifikáty rozvěšenými po svých ambulancích maskují a nahrazují základní nedostatek odborného vzdělání v plastické chirurgii, o kterou vám právě v tuto chvíli jde.
 6. Placená reklama: (Zlaté stránky, inzertní noviny a časopisy, rádiová a TV vysílání, internet aj.) by měla být pouhým vodítkem a seznamem, ze kterého si teprve dále a osobně pečlivě vyberete správného plastického chirurga. Tyto reklamy mohou být zavádějící, protože jsou pouhým odrazem chuti inzerenta investovat peníze do reklamy a vůbec ne, ani v tom nejmenším, o jeho výsledcích a odbornosti. Nelze vynechat v tomto případě i časté případy klamavé reklamy. Nedejte se zmást honosností reklamy ani honosností názvů pracovišť. Někteří z těch, kteří reklamují zákroky plastické kosmetické chirurgie, vůbec plastickými chirurgy nejsou!
 7. Jakékoliv jiné doklady a doporučující listiny (mimo uvedené v bodu 3. a 4.) mohou být pro laiky zavádějící a obtížné k rozluštění bez dalšího vysvětlení. To může záležitost výběru jen zkomplikovat - obzvlášť s tolika různými profesními organizacemi chirurgů - Společnosti, Asociace a Akademie atd. Je dobré, abyste věděli, že k tomu, abyste byli členy některých z nich, nemusíte být nutně kvalifikovaným plastickým chirurgem (jak je tomu jednoznačně viz. bod 4.)

Výběr mezi samotnými plastickými chirurgy

Aby to nebylo tak zcela "jednoduché", je hledání vhodného plastického chirurga provádějícího kvalitně kosmetické zákroky, ještě ztíženo skutečností, že i mezi samotnými plastickými chirurgy jsou ti, kteří neprovádějí kosmetickou chirurgii výhradně - na plný úvazek. Kosmetická chirurgie je pro ně, i když jsou jinak plně pro tyto estetické zákroky kvalifikováni, pouze částečnou praxí. I toto je třeba vzít v úvahu jako reálnou skutečnost a uvědomit si, že bez ohledu na to, jak jsou kvalifikovaní, tak většinou nelze jejich rutinní zkušenosti srovnat s věkově stejně starými kolegy, kteří se této praxi věnují výhradně a na plný úvazek, tedy každodenně.

Proto i zde lze plně využít seznamu plastických estetických chirurgů sdružených ve Společnosti estetické chirurgie, jak jsme již uvedli v bodě 4. - jediným registrem, který obsahuje všechny specializované plastické chirurgy na kosmetickou chirurgii s plnou kvalifikací a ověřenými zkušenostmi v České republice. Určitě si tedy prověřte, zda je vámi vybraný chirurg na tomto seznamu (internetová adresa http://aps.cls.cz)

Jak postupovat dále, když jste si provedli papírový výběr chirurgů dle vašeho zvážení?

Poté, co si vyberete dva nebo tři potenciální plastické chirurgy, domluvte si dopředu s nimi konzultace. Není vůbec špatným nápadem zkusit si udělat váš domácí úkol - tedy zvážit vámi zvolenou proceduru předem. Zkusit si nahlas pro sebe říci, co si přesně představuji a žádám, co jsem ochotna proto udělat a snést a dopředu si připravit otázky, na které neznáte odpovědi. Ty si je možno dopředu napsat, protože během konzultace na ně můžete zapomenout. Je ale pravda, že po dobře podané konzultaci ze strany plastického chirurga, byste měla odcházet plně informována a tudíž bez jediné nezodpovězené otázky. Dobrý plastický chirurg již totiž dopředu velmi dobře zná všechny vaše případné dotazy. Někteří z chirurgů vám na požádání zašlou informační brožury o své praxi a procedurách před samotnou konzultací, nebo jste s nimi mohli komunikovat prostřednictvím některých diskusních internetových portálů o plastické chirurgii. Ano mohou vám mnohé napovědět. Prostudujte je tedy co nejvíce, nikdy by neměly v rozhodování, zda konkrétní zákrok ano či ne, nahradit osobní pohovor s vybraným odborným lékařem.

V některých soukromých zdravotnických zařízeních kosmetické chirurgie je běžnou praxí setkat se s poradcem, dříve než se setkáte s chirurgem. Takto je vhodné postupovat pouze tehdy, pokud" poradce" slouží pouze k vysvětlení všeobecných informací o zákroku. Odborné posouzení konkrétního nálezu ve vztahu k zákroku by však měl provádět jen zkušený operatér, protože jen on je schopen zodpovědně posoudit váš osobní individuální nález a přiměřeně k němu stanovit ten nejsprávnějších postup.

Právě osobní kontakt během konzultace je pro obě strany nesmírně důležitý. Kosmetické operace jsou velmi delikátními zákroky, jejichž výsledek je závislý na mnoha faktorech a mnohdy maličkostech. Zákrokem se na nějakou dobu stává operující lékař a pacient párem - dvojící, tak jako horolezci na laně a selhání jednoho či druhého, může mít neblahý vliv na výsledek nebo na spokojenost s výsledkem. První a velmi důležitý kontakt se navazuje právě během první konzultace a vyšetření, a tak jej opravdu nemůže suplovat nikdo jiný než operatér a samozřejmě pacient.

Při účasti na konzultaci byste měli mít možnost přivést si svého příbuzného či někoho blízkého, jehož úsudku důvěřujete a jehož přítomnost vás podpoří.

Chirurg by měl vždy sepsat úplnou lékařskou anamnézu a měl by provést vyšetření. Po těchto krocích by vám měl vysvětlit podrobnosti zákroku společně s přidruženým riziky a možnými komplikacemi.

Znovu opakujeme: "Nikdy se nebojte zeptat svého chirurga na jeho vzdělání a zkušenosti." Zjistěte kolik operací nebo zákroků, které požadujete, váš chirurg již doposud osobně provedl (lze zjistit z operační knihy, kterou musí vést každé chirurgické pracoviště). Čím více, tím lépe.

Během konzultace byste měli cítit, že odpovědi chirurga jsou přesné a jsou upřímně zaměřeny na váš zájem (a ne finanční zájem lékaře), i když to může znamenat, že doporučení bude v neprospěch zákroku.

Čeho se vyvarovat při výběru odborného chirurga:

Naši odborníci CLEOPATRA CLINIC: Vždy by měl být pacient ve střehu v těchto případech

 • kdybych od chirurga slyšel slova - žádný problém, to je jednoduché, to uděláme hned, maličkost, zaplaťte a uděláme cokoliv
 • nepřesné, nejasné, nelogické, odbíhající, vykrucující odpovědi ve věci zákroku
 • neochota ze strany chirurga domluvit konkrétní termín zákroku
 • před zákrokem nestanovená nebo nepřesně stanovená konečná cena (ta musí obsahovat operační zákrok, anestézii, hospitalizaci, zdravotní pomůcky - např. silikonové implantáty, elastické kalhoty, léky, všechny převazy a kontroly aj.). Vždy si nechte konečnou cenu napsat včetně toho, co obsahuje!
 • dát si také pozor na chirurgy, kteří vás nutí k zákroku nebo bagatelizují možné problémy a naopak nešetří sliby ohledně velmi rychlého a určitě nekomplikovaného zotavení a zaručeného výsledku. Pamatujte, že jistota a přílišné záruky jsou v medicíně velkými slovy a nemělo by se jimi v žádném případě lehkomyslně plýtvat

Naopak byste měli velmi kladně hodnotit, pokud plastický chirurg v odůvodněných případech raději odmítne váš požadavek na operaci, než aby kosmetickým zákrokem riskoval vaše zdraví a vaši pohodu. Pokud vám vyšetřující lékař zákrok, který žádáte, z nějakých důvodů nedoporučí nebo jej doporučí provést až v pozdější době, pak určitě dejte na jeho dobrou radu, protože je myšlena jen ve váš prospěch. Můžete se pak na něj a naši kliniku obrátit s důvěrou znovu v době, kdy nález již bude k operaci vhodný, případně s jakýmkoliv jiným estetickým problémem.

Hlavními důvody pro odmítnutí provedení zákroku ze strany chirurga jsou tyto:

 1. Nerealistická očekávání
 2. Pokud je zlepšení nepravděpodobné
 3. Pokud je zákrok nevhodný
 4. Psychická nestabilita pacienta
 5. Tlak na operaci ze strany okolí pacienta

Foto-katalogy operačních výsledků

Vyžádejte si fotografickou dokumentaci výsledků prací vámi vybraného plastického chirurga. Fotografie před zákrokem a po zákroku vám umožní učinit si představu o úrovni práce, které chirurg během své dosavadní praxe dosáhnul. Avšak při studování těchto fotografií buďte do jisté míry opatrní. Musíte zvážit řadu věcí - třeba i to, zda jsou fotografie vlastnictvím chirurga, který vám je ukazuje, myšleno konkrétně, zda on je autorem ukazovaných operačních výsledků. Pochopitelně to může být někdy obtížné určit. Může se také stát a stává se, že stejné fotografie skončí u různých chirurgů, kteří tvrdí, že zákrok provedli oni. Dále, v dnešní digitální době, není výraznějším problémem výsledky" poopravit". Proto upřednostňujte spíše snímky focené klasickými fotoaparáty. Navíc pamatujte, že fotografie, jež zobrazují pouze příznivé výsledky, mohou být zavádějící, protože nejsou vůbec žádnou zárukou toho, že zrovna u vás dojde k podobnému výsledku. Nezapomeňte, že každý jedinec je jiný, takže zrovna váš operační kosmetický výsledek může skončit lépe či hůře. Nejlépe je brát tyto fotografie jako hrubé vodítko k tomu, jakých výsledků je možno dosáhnout.

Dejte si také pozor na chirurgy, kteří vás nutí k zákroku nebo bagatelizují možné problémy a naopak nešetří sliby ohledně velmi rychlého a určitě nekomplikovaného zotavení a zaručeného výsledku. Pamatujte, že jistota a přílišné záruky jsou v medicíně velkými slovy a nemělo by se jimi v žádném případě lehkomyslně plýtvat.

A nakonec poté, co jste případně navštívili více lékařů - ověřených plastických chirurgů, začnete mít představu o tom, který je pro vás ten pravý. Také nezapomínejte, jak jsme již napsali, že osobní vztah je také pro volbu vašeho chirurga velmi důležitý. Zvolte takového, se kterým se cítíte příjemně. Takového, se kterým se snadno hovoří. Takového, který je přátelský a zároveň profesionální. Zvolte někoho, kdo pozorně naslouchá tomu, co chcete a pečuje o to, co potřebujete. Většina plastických chirurgů tak činí. A pokud skutečně "vypracujete svůj domácí úkol ", tedy připravíte se na první konzultaci dle tohoto návodu, neměli byste mít žádný problém v nalezení zkušeného, plně kvalifikovaného a akreditovaného plastického chirurga, který je právě pro vás ten pravý.

 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...