Nastavení cookies

Plastická operace obličeje a krku - facelifting

Víčka, uši, krk, nos, rty...
 

Plastická operace obličeje a krku - facelifting - informace

 
chirurgické vypnutí obličeje a krku
Fotogalerie
 

Fotogalerie - S námi máte krásu na dosah ruky

 
 

Vypnutí a úprava tkáňového poklesu a vrásek včetně vypnutí svalů

 

před zákrokem

po zákroku

Vypnutí a úprava tkáňového poklesu a vrásek včetně vypnutí svalů
/doc/fotogalerie_img/36-142.jpg

chirurgické vypnutí obličeje a krku

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/38-144.jpg

Vypnutí a úprava tkáňového poklesu a vrásek včetně vypnutí svalů

 

před zákrokem

po zákroku

Vypnutí a úprava tkáňového poklesu a vrásek včetně vypnutí svalů
/doc/fotogalerie_img/128-146.jpg

chirurgické vypnutí obličeje a krku

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/130-148.jpg

 

Plastická operace obličeje - úvod

Jak nám lidem přibývají roky, tak si čas, gravitace, prodělané nemoci, kouření, dlouholeté přílišné vystavování slunci nebo soláriu, stresy apod. začínají vybírat svou daň na vzhledu kdysi hladkého obličeje a krku v podobě stárnutí kůže, změně pigmentace, vzniku různých kožních útvarů, vrásek, povolování podkoží a svalů v obličeji a krku. Mezi nosem a ústy se začínají vytvářet hluboké rýhy, hrana čelisti se stává ochablá, záhyby a ložiska tuku se začínají objevovat kolem krku, povolují se a propadají se tváře, klesá obočí, vznikají mnohočetné vrásky kolem úst, čela, tváří a krku, ztrácí se úhel mezi bradou a krkem a celkově se zhoršuje kvalita a napětí kůže a podkoží.

Face et neck lift je chirurgickým zákrokem, kterým se vylepšují nejviditelnější známky procesu stárnutí obličeje a krku. Výsledku je dosaženo tím, že se vypnou svaly pod kůží, na obličeji a krku, odstraní se prověšená nadbytečná kůže a v některých případech se odsaje nadbytečný tuk. Pokud se stárnutí projevuje ve všech lokalitách obličeje, pak je vhodné následně korigovat i tyto ostatní vady. K tomu slouží operace horních nebo dolních očních víček nebo operační korekce poklesu čela nebo obočí, případně sutura povolených svalů pod bradou, nebo velmi často liposukce podbradku. Aby byl ale výsledek omlazení obličeje radikální a co nejdokonalejší, je později vhodné tyto operace doplnit o odstranění zbylých jemných vrásek kolem očí zevně a mezi obočím, případně čela pomocí injekční aplikace botulotoxinu nebo jiných injekčních materiálů vyplňujících velmi hluboké vrásky. V případě, že se na pleti vyskytují mnohočetné vrásky (typu „indiánská babička“) nebo pigmentové skvrny, pak je vhodné na úplný závěr tyto zbylé projevy stárnutí odstranit pomocí laseru (laserový fullface) nebo pomocí ovocných kyselin. Dobře provedená plastika obličeje omladí obličej, aniž by došlo k deformaci či změně obličejových rysů. Face et neck lift (závěs obličeje a krku) může učinit váš vzhled mladším a svěžejším – tím také zlepší vaše sebevědomí. Přesto není v silách tohoto zákroku vás omladit vzhledově o desítky let ani změnit hlavní rysy vaší tváře a ani nemůže navrátit zdraví a vitalitu vašeho mládí. Než se rozhodnete pro zákrok, zvažte důkladně svá očekávání, ta potom spolu projednáme při konzultaci.

Jsem vhodným kandidátem pro plastickou operaci obličeje?

Nejlepším kandidátem pro facelifting jsou takový muž nebo žena, u kterých obličej a krk již natolik ochabl, propadl a povolil, až již vznikly nadbytky volné kůže. Přesto není třeba čekat až do chvíle, kdy se objeví převislé záhyby či kdy nastanou téměř nenávratné změny. Tento zákrok je nejvyhledávanější ve skupině pacientů nad 50 let, ale bývá prováděn i u mladších pacientů. Naše nejmladší pacientka, která oprávněně podstoupila tento zákrok, měla 32 let! Po pravdě řečeno, na rozdíl od současné situace v naší republice, dává mnoho pacientů v zahraničí přednost včasnějším korekturám k udržení mladistvého vzhledu, čímž se vyhnou období, kdy by již vypadali „unaveně a staře“. Z pohledu věku jsou našimi nejčastějšími pacienty lidé ve věku v rozmezí mezi 50 – 70 lety. Postupně ale i my sledujeme zvyšující se počet mladších pacientů u těchto operací a postupně také mužů.

Již poněkud komplikovanějšími pacienty pro tento zákrok jsou lidé s krátkým a širokým krkem a příliš plnými tvářemi. U těchto jedinců nebývají výsledky vidět tolik, jako u lidí s dlouhým krkem a ostrou bradou. Ani již příliš „zcvrklá„ a zničená kůže není zrovna ideálním terénem pro závěs obličeje. Ideálními pacienty jsou pak lidé s dlouhým krkem, ostrou bradou a středně povolenou kůží a podkožím.

Přesto je možno vytažení obličeje a krku provést u většiny z těch, kteří o tuto operaci mají zájem.

Může jí však zabránit vážné interní onemocnění – jako je např. cukrovka léčená inzulínem nebo zdravotní stav, který neumožní podstoupit operaci v celkové anestezii.

Face et neck lift vždy byl a stále je považován za náročný chirurgický zákrok, ale ve skutečnosti není třeba mít strach. Je však důležité mít na paměti, že zákrok nemůže odstranit všechny trvalé rýhy, obzvláště ne na horním rtu, neodstraní a ani zcela nesmí odstranit nosoretní vrásku a také, že nezastaví proces stárnutí. Face-lift pouze „nastaví hodiny zpět“, ovšem nezastaví jejich chod.

Při konzultaci se vás zeptáme na vaši obecnou lékařskou anamnézu, obzvláště na jakékoli onemocnění, které by mohlo způsobit problémy během operace či po ní, tj. např. nekontrolovatelně vysoký krevní tlak, problémy se srážlivostí krve, nebo náchylnost k vytváření nadměrných jizev, cukrovku a vážná onemocnění srdce apod., jak jsme již uvedli dříve. Drobné odlišnosti v symetrii obličeje jsou před a po operaci normální a bude na to upozorněno, protože si jich pacient často ani nepovšimne a po operaci by mohl mít pocit ne úplné spokojenosti. Také vám bude vysvětleno, že určité oblasti obličeje nelze napravit chirurgicky – to jsou linie kolem úst, vráska (kolmá) na čele a vějířky vrásek kolem očí zevně. Moderní lasery na obnovu kůže nebo různé typy injekcí jsou prostředky, které v těchto problémových oblastech mohou pomoci nejlépe a také o nich pojednávají samostatné kapitoly.

Pokud kouříte, budete požádáni, abyste minimálně týden předem omezili nebo nejlépe přerušili kouření. Kouření totiž značně stahuje krevní cévy, a proto snižuje průtok krve do dané oblasti. Tím může být způsobeno horší hojení a vznik případných komplikací. Aspirin a určité protizánětlivé léky a další medikamenty mohou způsobit zvýšené krvácení, proto vám také bude doporučeno se jim asi měsíc před operací vyhnout.

Pokud zvažujete plastiku obličeje, tyto řádky by vám měly poskytnout základní informace o zákroku. Na tomto místě získáte odpovědi na většinu běžných dotazů. Pokud zde však něco nenaleznete, můžete se na naši kliniku obrátit s konkrétními dotazy v době konzultace nebo přes naši internetovou ambulanci.

Existují různé typy face et neck liftingu?

Během let prodělala klasická (pouze kožní) operace řadu změn s cílem zdokonalit celkové výsledky. Nové a moderní typy této operace byly zaměřeny nejen na napnutí kůže, ale také hlubších struktur (tj. podkoží a svalů), které rovněž podléhají účinkům procesu stárnutí. Tím že se operují i tyto struktury, má facelifting obličeje lepší a déle trvající účinek.

Typ face - liftu kombinovaný s vypnutím SMAS (svalové vrstvy) - je prováděn na kvalitních pracovištích plastické chirurgie. Existuje více variant, jako např. rozšířený SMAS lift, Composite Lift (kombinovaný) a Sub-periostal Lift (Lift provedený pod okostnicí). Každá z těchto modifikací může být provedena přesně dle individuálních potřeb. Stejně tak je důležité si uvědomit, že různé metody neznamenají odchýlení se od formálně přijatého standardu – hodně záleží na zkušenostech konkrétního plastického chirurga. Častokrát se během face - liftu provádí také liposukce podbradku, aby se zajistilo vytvarování úhlu mezi krkem a bradou a hrany čelisti.

Jak dlouho vydrží efekt po operaci faceliftingu?

Na to nelze odpovědět přesně, jelikož každý jedinec má odlišnou kvalitu a texturu kůže, podkoží a napětí svalů. Odborná literatura tvrdí, že průměrná doba efektu je asi 5 let. Může to ale být doba kratší nebo o mnoho delší. Avšak vždy budete např. na srazu spolužáků i třeba za 10 let po této operaci vypadat mnohem lépe, než kdybyste tento zákrok nikdy nepodstoupili. Přesto mějte stále na paměti, že váš obličej bude časem dále stárnout. Někomu z operovaných pacientů stačí pro celý další život jen jedna tato operace, jsou však mnozí další, kteří na tuto operaci přijdou o mnoho let později znovu.

Co zahrnuje operace obličeje?

Obecně řečeno řezy jsou pro ženy i muže stejné, i když je zde drobná odlišnost způsobená podstatou mužské pleti, která mívá vousy. Řez většinou začíná v oblasti spánku (v tomto místě je schován ve vlasech), pak pokračuje směrem dolů po hraně před uchem, kolem ušního lalůčku a pak směrem nahoru za ucho, kde se pak plynule zatočí dozadu zase do vlasů. Výjimečně bývá nutné přidat další řez pod bradou.

Použitím výše uvedených řezů a zvednutím kožního krytu se kůže natáhne kupředu přes tváře směrem k uchu  a dolů k hraně čelisti a z krku dozadu za uši pod vlasy. Svaly se také adekvátně natáhnou, aby se zajistil déle trvající efekt. Po přemístění hlubokých tkání se uzavřou krevní cévy použitím kauterizace (zatavení). Poté se kůže zvedne směrem nahoru a dozadu a nadbývající kůže se pak odstřihne. Rána se potom uzavře pomocí stehů. Do rány jsou vloženy drény, které se umisťují pod kůži, aby se odvedla případně nahromaděná krev. Pak se opatrně na obličej přiloží bandáž v podobě kukly z elastického obvazu, aby se na ránu vyvinul lehký tlak.

Jaký typ anestetik se používá a jak dlouho zákrok trvá?

Face-lift lze provádět buď v lokální anestézii, nebo v celkové narkóze. Na naší klinice jej provádíme v plné narkóze, protože jsme se léty přesvědčili, že to je lepší jak pro pacienta, tak pro operatéra. Obecně řečeno, čím delší bývá zákrok, tím lepší je pro pacienta celková narkóza, aby se zabránilo pocitům tlaku, bolestí či nepohodlí, který vzniká v případě dlouhého zákroku za použití jen lokálních anestetik. Zákrok - face-lift – trvá mezi 2-3 hodinami. Pokud je v kombinaci s dalším zákrokem (např. oční víčka) - může trvat déle.

Co se děje po operaci obličeje?

Drenážky  se odstraňují většinou druhý den ráno po zákroku, takže domů již odcházíte bez nich. Obvazy na hlavě máte celkem 7-10 dní. Pak si již můžete umýt vlasy jemným šampónem, samozřejmě s náležitou opatrností kolem oblasti švů. Stehy v kůži, jež jsou v linii vlasů, se odstraňují po 10-14 dnech. U každé kontroly vždy obdržíte pooperační pokyny, kterými byste se měli řídit.

Také si uvědomíte pocit menší citlivosti kůže a pnutí na krku, tváři a kolem uší. Je to důsledek toho, že během operace dojde k poranění malých senzorických nervových vláken v kůži. Citlivost se vrací postupně k normálu, ale to  trvá nejméně 3 měsíce.

Jaké následky mám očekávat?

Následně po operaci dochází k různým stupňům otoku a modřin na tváři nebo krku. Modřiny se mohou vstřebávat 2 - 3 týdny. Otoky a ztvrdlé oblasti odezní většinou dva až tři měsíce od operace. Velmi výjimečně se mohou na tvářích objevit nitky drobných žilek. Otok může někdy způsobit přechodné zpomalení normálního pohybu obličejových svalů, ale tento problém postupně vymizí velmi rychle bez trvalých následků.

Ve výjimečných případech může být způsobeno vlivem tahu uvolněné kůže a případně typem kůže horší prokrvení posunutého kožního krytu. To může mít za následek vznik suchých strupů a v jejich místě může zůstat jako trvalý následek změna pigmentace kůže nebo plošná jizva.

Je důležité, aby si jak muži, a tak i ženy uvědomili, že poloha vlasů před ušima se mírně změnit může. U mužů se mohou vousy posunout pod a za ucho, což znamená, že se na těchto místech budou muset holit.

Jaké bývají jizvy po faceliftingu?

Jizva se samozřejmě objeví v místě řezu. V prvních několika měsících po operaci je vždy zarudlá a lehce hrudkovitá. Je třeba si uvědomit, že nikdy není možné zcela přesně předpovědět, jak bude konkrétní jizva vypadat. Někdy za ušima, a vzácněji před nimi, se mohou jizvy nepatrně rozšířit nebo být hrubší. Toto lze poměrně snadno zakrýt delšími účesy, ale při zvednutí vlasů či u krátkých střihů mohou být tyto jizvy viditelné. Výjimečně se může vedle jizvy ve spánkové oblasti vyvinout v oblasti jizvy proužek kůže bez vlasů.

Je facelifting bolestivý?

Po operaci budete mít pocit stahování a pnutí vašeho obličeje způsobené jak pnutím tkání, tak tlakem obvazu. Můžeme vás však potěšit informací, že většina pacientů neudává žádnou, nebo téměř minimální pooperační bolestivost. Jen malá část pacientů udává krátkodobé menší pobolívání hlavy.

Jaké mohou nastat komplikace?

Všechny chirurgické zákroky obsahují určité riziko. Když je face-lift prováděn kvalifikovaným plastickým chirurgem, bývají komplikace řídké a méně závažné. Přesto – lidé se někdy liší ve své anatomii, svých fyzických reakcích, schopnostech hojení a výsledek není nikdy úplně předvídatelný. Okolnosti, jako je vysoký krevní tlak a kouření, zvyšují riziko komplikací, a proto budou podrobněji probrány při konzultaci. Dalšími možnými komplikacemi mohou být hematom (modřina), který pokud je objemnější musí být odstraněn chirurgem, poranění nervů, které ovládají obličejové svaly (na naší klinice se tato komplikace doposud nevyskytla) - v odborné literatuře je popisována tato komplikace ve výši 1%, dále infekce – operace je automaticky kryta antibiotiky, nebo trvalé širší jizvy či depigmentované plochy kůže nebo plošné jizvy v místě špatného hojení kůže.

Jak dlouho trvá návrat k normálu?

Během jednoho či dvou dní byste měli být na nohou, ale přesto raději první týden po operaci plánujte raději lehčí aktivitu. Obzvláště opatrní buďte na váš obličej a vlasy, jelikož vaše kůže může být náchylná na poranění, tak i zároveň bude hůře citlivá. Proto zpočátku nemusí reagovat normálně. Vyhýbejte se namáhavým fyzickým činnostem, včetně sexu a těžkých domácích prací po dobu nejméně dvou týdnů. Mírné protahování a procházky jsou v pořádku. Především však užívejte odpočinku, umožněte svému tělu, aby využilo svou energii na hojení.

Na začátku může váš obličej vypadat poněkud zvláštně. Vaše rysy mohou být narušeny otokem a vaše mimika může být lehce ztuhlá a pravděpodobně budete pociťovat tah jizev. Není proto divu, že ve velmi malém procentu někteří pacienti bývají zprvu ne zcela příjemně překvapeni, zklamaní či deprimovaní. Nicméně po třech týdnech, budete vypadat a cítit se mnohem lépe. Většina pacientů se vrací do práce za 10-14 dní. Je-li to nutné, lze použít maskovací make-up pro zakrytí zbývajících podlitin.

Lze vypnout obličej i jiným způsobem – bez této operace?

Ano, lze. A to novou ambulantní neoperační metodou. Obličej, krk, čelo nebo obočí – lze zavěsit pomocí nití s háčky – Soft lift (Aptos). Je to metoda vhodná pro věkovou skupinu nejčastěji mezi 30-50 ti lety, tedy v období, kdy obličej již mírně vadne, ale ještě není nález vhodný pro klasickou operaci. Podrobněji si, prosím, přečtěte tuto problematiku v příslušném bloku našich stránek (Soft lift – neboli – APTOS).

Plastická operace obličeje - Shrnutí

Pravděpodobnost, že budete po faceliftingu spokojená, je vysoká. Obzvlášť tehdy, když si uvědomíte, že výsledky nejsou viditelné hned a také tehdy, pokud budete mít reálná očekávání. Nikdo nemůže očekávat zázraky. Facelifting odstraní pouze hrubé projevy stárnutí v oblasti obličeje a krku (povolené partie, nadbytky kůže). Pokud by pacientka ale trvala na výrazném omlazení obličeje, musela by počítat s dalšími následnými procedurami – operací horních a dolních víček, zavěšení povoleného obočí, korekci vrásek čela, mezi obočím a zevních očních vrásek botulotoxinem, vyplnění zbylých prohlubní a zúžených rtů vyplňovacími injekcemi a celkovou korekci stárnoucí pleti chemickým peelingem nebo laserovým přebroušením (vaporizací). I samotný facelifting u vhodných jedinců přináší zlepšení vašeho sebevědomí a vnímání sebe sama.

Výsledky správně provedeného faceliftingu by měly vydržet mnoho let, ale pamatujte, že zákrok nemůže zastavit proces stárnutí. Hodiny lze nastavit zpátky, ale nelze zastavit jejich chod. Nicméně můžeme si troufnout říci, že přibrždění procesu stárnutí v oblasti obličeje a krku, které je dosažitelné prostřednictvím face-liftu, je dostačující k tomu, aby se člověk po tomto zákroku vyrovnal s různými společenskými tlaky. Proto může být doporučeno jako řešení pro mnohé známky stárnutí, které jsou pro některé jedince nežádoucí.

Ceník - plastická operace krku

 
  • Obličej a krk - vypnutí a úprava poklesu, vrásek + svalů - facelift
    35 900 Kč - 64 900 Kč
  • Obličej - zvednutí - nitě s háčky - 12 nití
    19 000 Kč - 29 000 Kč
Kompletní ceník služeb
 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...