Nastavení cookies

Modelace a zmenšení prsou

Ňadra přesně podle vašich představ

 

Modelace (mastopexe) a zmenšení prsou (redukční mammaplastika) - základní informace

 
Fotogalerie
 

Fotogalerie - S námi máte krásu na dosah ruky

 
 

Modelace malá - bez zmenšení velikosti Modelace prsů před vyplněním prsními implantáty

 

před zákrokem

po zákroku

Modelace malá - bez zmenšení velikosti Modelace prsů před vyplněním prsními implantáty
/doc/fotogalerie_img/58-40.jpg

zvednutí pokleslých prsů

zvednutí pokleslých prsů bez implantátů nutnost vyplnit objem prsů implantáty

Modelace větší - bez zmenšení velikosti

 

před zákrokem

po zákroku

Modelace větší - bez zmenšení velikosti
/doc/fotogalerie_img/138-42.jpg

zvednutí pokleslých prsů

zvednutí pokleslých prsů nutnost vyplnit objem prsů implantáty

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/140-44.jpg

zvednutí pokleslých prsů nákres operačního postupu

zvednutí pokleslých prsů

Modelace větší - bez zmenšení velikosti

 

před zákrokem

po zákroku

Modelace větší - bez zmenšení velikosti
/doc/fotogalerie_img/142-46.jpg

zvednutí pokleslých prsů

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/144-48.jpg

Modelace větší - bez zmenšení velikosti

 

před zákrokem

po zákroku

Modelace větší - bez zmenšení velikosti
/doc/fotogalerie_img/146-50.jpg

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/148-52.jpg

Modelace větší - bez zmenšení velikosti

 

před zákrokem

po zákroku

Modelace větší - bez zmenšení velikosti
/doc/fotogalerie_img/206-54.jpg

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/208-56.jpg

Modelace velká - bez zmenšení velikosti

 

před zákrokem

po zákroku

Modelace velká - bez zmenšení velikosti
/doc/fotogalerie_img/220-58.jpg

zvednutí pokleslých prsů rovná linie dolních okrajů prsů je způsobena šikmou fibrózou

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/prsa_predni_7536_pred-222.jpg

před zákrokem

po zákroku

/doc/fotogalerie_img/prsa_predni_7536_p0-224.jpg

 

Modelace a zmenšení prsou - Úvod

Ne všem ženám v období růstu a puberty narostou prsa uspokojivě estetického tvaru a velikosti. Nejsou žádnou vzácností i prsa, která jsou již od jejich růstu pokleslá, asymetrické velikosti, tubulovitého tvaru, nadměrně velkých dvorců, nebo do vystouplého zvonečku tvarovaných prsních dvorců s různě tvarovanými bradavkami, příliš velká a z toho důvodu pokleslá prsa a další atypie ve srovnání se zvyklou normou. Navíc k tomu mnoho žen po ukončení kojení nebo s přibývajícím věkem shledává, že se jejich prsa zhoršila či změnila z hlediska velikosti, tvaru nebo jejich polohy na hrudníku a díky tomu pak získávají určitý pocit nespokojenosti samy se sebou. K těmto změnám dochází z několika důvodů:

 • vrozená vada tvaru prsů včetně vrozeného poklesu jednoho nebo obou prsů
 • zvětšení objemu prsů během těhotenství na základě zvětšení mléčné žlázy a tukové vrstvy
 • v případě příliš rychlého zvětšení prsů v krátkém časovém období vznik strií – pajizévek, které zhoršují kvalitu kůže
 • po ukončení kojení zpětné zmenšení mléčné žlázy a úbytek tukové tkáně vede k poklesu prsů z důvodu uvolněných tkání a nadbytku vytažené kůže
 • k poklesu a ztrátě tvaru prsu vede také ztráta pružnosti kůže. Prvními známkami prověšování prsů jsou vyhublé horní kvadranty
 • dokonce i bez těhotenství si účinky času, váhy a proměnlivé tělesné hmotnosti vybírají svou daň

Operačních metod používaných při úpravách prsů existuje více typů, včetně jejich vzájemných kombinací. Rozhodující faktor, který z operačních postupů bude použit, závisí především na samotném stavu prsů, ale také na celkové konstituci pacientky, a také na konkrétním přání a představách každé jednotlivé pacientky. Někdy se dokonce stane, že každý z obou prsů operujeme jinou technikou, abychom dosáhli co nejlepšího výsledku. Zde je nutno upozornit na to, že kvalitní pracoviště plastické chirurgie by vám mělo nabídnout všechny existující chirurgické metody, protože jen tak je možno najít právě to nejlepší řešení vhodné právě a jen pro vás a vaše prsa. Šablonovité postupy nemají zrovna zde to pravé místo.

Přehled operačních technik pro úpravu povolených prsů:

 • Mastopexe bez redukce (bez zmenšování objemu): ubráním nadbytku kožního kabátku prsu a posunem tkání bradavky, dvorce a vnitřních tkání prsů směrem nahoru se zavěsí povolený prs a upraví jeho tvar. Zanechává jizvy buď jenom kolem dvorce (periareolární mastopexe), nebo kolem dvorce s bradavkou a pak vertikálně od dvorce dolů k podprsní rýze a případně horizontálně v podprsní rýze (tzv.jizva kotvovitého tvaru). Kvalita jizev je individuální a jizvy jsou v každém případě trvalé. Nejsou vidět v podprsence ani v dvoudílných plavkách.
 • Mastopexe s redukcí (se zmenšením objemu): naprosto stejný zákrok, jen s nadbytkem odstraněné kůže se navíc dle potřeby ubírá část mléčné žlázy a tukové tkáně. To umožňuje zároveň s úpravou tvaru prsů a jejich zavěšením zmenšit velikost prsů, případně korigovat jejich asymetrickou velikost či nestejnoměrný pokles. Rozsah jizev je vždy kolem prsního dvorce a dolů do podprsní rýhy, případně ještě jizva v podprsní rýze.

V některých případech, obzvláště když jsou prsa pokleslá jen mírně, může pouhé zvětšení prsou pomocí implantátů a doplněním chybějícího objemu způsobit dostatečné zvednutí, doplnění prázdných horních kvadrantů a rovněž zpevnění prsů. Avšak v této situaci je nutno vzít na vědomí a souhlasit s tím, že vložením prsního implantátu většinou dojde k nárůstu velikosti ňader. V ostatních případech, kdy je zavěšení, modelace a zvětšení objemu žádoucí, mohou se oba zákroky provádět současně.

Kdy je vhodná doba k provedení modelace (zmenšení) prsou?

Je určitě moudré odložit zavěšení a modelaci prsů až na dobu, kdy ukončíte rození dětí a kojení. Tato úprava sice v žádném případě není na překážku a nenarušuje budoucí možné těhotenství a většinou ani kojení, ale je třeba vědět a uvědomit si, že případné další těhotenství a kojení může zcela znehodnotit získaný výsledek. Nevhodné jsou také někdy tyto zákroky u těch mladých dívek a žen, které ještě nemají stálého partnera, protože trvalé pooperační jizvy mohou být někdy na překážku novému partnerskému stavu. Tam, kde je však vrozený tvar prsů tak výrazně nehezký, se k operacím přistupuje i přes výše uvedené připomínky, protože úpravou zmodelovaná prsa jsou tak výrazně hezčí, že pozitivní výsledek výrazně převýší případné negativní pocity z jizev.

Z pohledu věku se tyto zákroky nemají provádět dříve, než dojde k ukončení růstu, tedy nejdříve kolem osmnácti let. Horní věková hranice není omezena. Ve vyšším věku je jedinou podmínkou dobrý zdravotní stav, který umožní snést asi tří hodinovou celkovou narkózu.

Jak probíhá konzultační pohovor? Jsem vhodnou kandidátkou pro tuto modelaci prsou?

To může určit pouze konzultace. Během konzultace, která je pro obě strany naprosto nezávazná a je vedena jako přátelský rozhovor, se vás bude vyšetřující lékař nejdříve ptát na vaše představy a přání ohledně změn tvaru prsů. Dále pak na rodinu a zejména vaše děti. Také zda jste již kojila, kolikrát a jak dlouho a zda ještě plánujete další potomky. Bude zjišťovat zdravotní stav váš a vašich prsů, dále zda jste již byla na preventivním mammologickém vyšetření a jestli se u příbuzných vyskytuje rakovina prsů. Budou ho zajímat i podrobnosti o případných předchozích operacích prsou.

Pro plán operace bude také důležitý váš názor na to, jestli vám stávající velikost ňader vyhovuje, nebo zda si je přejete zároveň se zavěšením a modelací zvětšit či zmenšit. Po tomto úvodu budou lékařem vaše prsa vyšetřena a změřena a bude zjišťován současný stav jejich poklesu a ochabnutí a na základě všech těchto poznatků včetně proměnných veličin (věk, stav kůže a podkoží, váhy, velikosti prsů, případné asymetrie atd.) budete dále podrobně seznámena se všemi pro vás vhodnými operačními postupy. Tedy konkrétně co který z nich obnáší a co vám může přinést, ale také co od nich například také nelze v žádném případě očekávat.

Jelikož má každá pacientka i každý chirurg odlišný pohled na to, co je žádoucí velikost, poloha a tvar prsou, je právě proto tak velmi důležité projednat vaše očekávání přímo a na rovinu právě během konzultace. Bude vám také ukázáno, kam budou přemístěny vaše bradavky a prsní dvorce, umístění jizev a rovněž to, jak budou prsa vytvarována těsně po, ale také za delší dobu po zákroku.

Na závěr si prohlédnete fotografickou dokumentaci konkrétních výsledků dosažených na klinice CLEOPATRA CLINIC. Budete asi překvapeny, že vám nebudou předkládány výsledky pouze výborné, ale že na fotografiích uvidíte i některé z možných komplikací. Znovu se vracíme k tomu, že naši zkušení lékaři zásadně upřednostňují požadavek plné informovanosti pacientů i za cenu, že si některé z pacientek mohou zájem o úpravu pokleslých prsů z některých důvodů rozmyslet. Klinika sice může proto ztratit případného klienta, ale naopak nezíská pooperačně nespokojeného pacienta!

Nejlepšími kandidátkami pro mastopexi jsou zdravé, emočně stabilní ženy, které uvažují realisticky o tom, co může i nemůže zákrok přinést. A to mohou pouze na základě úplných, i když ne vždy zcela příjemných informací.

Nejlepších výsledků se obvykle dosahuje u žen s menšími, pokleslými ňadry. Zavěšena mohou být sice prsa jakékoli velikosti, ale výsledky a jizvy po mastopexi příliš velkých prsů nemusí být vždy zcela nejideálnější. Také u těžkých prsou mírně vzrůstá možnost vzniku pooperačních místních komplikací při hojení a zkracuje se, počítáno na roky, doba nezměněného operačního efektu.

Prospěch ze zákroku mohou mít ženy všech věkových skupin, ale nikdy se neprovádí do té doby, dokud nejsou prsa vyvinuta definitivně, jak již bylo dříve uvedeno (tedy před 18 rokem věku). Pacientky, které plánují těhotenství, by měly odložit operaci až na dobu, kdy bude jejich rodina kompletní, protože případné další těhotenství a kojení může zcela nebo částečně znehodnotit operací získaný efekt.

Rozhodnete – li se operaci podstoupit a přitom jste kuřačka, budete požádána, abyste přerušila kouření dostatečnou dobu před a také po zákroku. Kouření vážně stahuje cévy, a tím snižuje průtok krve do dané oblasti, což způsobuje špatné hojení. Stejně tak budete také upozorněny na nutnost neužívání některých léků určitou dobu před výkonem (např. Acylpyrin, Superpyrin, Anavenol, některé protizánětlivé léky a další léčiva, na které budete upozorněny), protože mohou způsobovat zvýšenou krvácivost – a z toho důvodu je třeba je vysadit.

Nezapomeňte se, prosím, svěřit se všemi dotazy, které máte na srdci – obzvláště s těmi, které se týkají vašeho očekávání a starostí o výsledky zákroku. Také nezapomeňte upozornit svého chirurga na veškeré zdravotní odchylky a vážné nemoci, kterými trpíte nebo jste v životě prodělala!

Co je součástí modelace prsou?

Před odchodem na operační sál s vámi jeden za našich doktorů ještě jednou znovu v krátkosti odsouhlasí domluvený postup a umístění jizev a po přesném měření vám vstoje a pak vleže namaluje na kůži prsů přesný operační postup, čímž určí přesnou polohu a tvar navrhovaných prsou.

Po předoperační přípravě na pokoji, se kterou budete seznámena zdravotní sestrou, jste odvedena na operační sál. Zde se zakrytá položíte na operační stůl, lékař podávající narkózu (anesteziolog) vám zajistí jehlou žílu a to nejčastěji v loketní jamce horní končetiny. Tudy vám podá lékové přípravky a usnete. Určitě se nemusíte bát, že se uprostřed narkózy probudíte! Celkovou anestézii vedou velmi zkušení lékaři. Píšeme to jen proto, že tento dotaz patří mezi velmi časté dotazy před operací. Pak následuje chirurgický zákrok trvající dle náročnosti od 2 do 3 hodin. Jsou odstraněny nadbytky kůže (případně dle typu výkonu část tukové vrstvy a mléčných žláz) a dle potřeby část prsních dvorců a zbývající podkožní tkáň a bradavka s dvorcem je přesunuta do nové vyšší polohy podle operačního plánu. Bradavka se obvykle umísťuje do výše poloviny paže. Rozsah a umístění jizev závisí na stupni poklesu. Takže u žen, které mají pouze mírný stupeň poklesu, lze zavěšení dosáhnout technikou, která ukrývá řezy do oblasti kolem prsního dvorce – areoly. U vyšších stupňů poklesu se musí linie švu prodloužit vertikálně dolů směrem k záhybu ňadra a při velkém poklesu – je-li to nutné - do průběhu podprsní rýhy. S tím jsou ale pacientky seznámeny již během konzultace a znovu při předoperačním nákresu operačního postupu.

Na závěr operace se většinou vkládají pod zašitou ránu drenážní trubičky (drény) a to v závislosti na stupni krvácení během operace a typu výkonu. Slouží k zabránění nahromadění tekutiny a krve, která se může, ještě v nějakém množství vyskytnou po zašití rány. Nakonec se linie švu přelepí sterilní náplastí a prsa a hrudník se zpevní elastickou bandáží a jste odvezena na pokoj, kde se postupně za dohledu lékaře a sestry probudíte. Po zákroku nesmíte ještě dvě hodiny pít a několik hodin jíst a samozřejmě ani kouřit.

Jaký typ anestetika se používá a jak dlouho zákrok trvá?

Mastopexe se obvykle provádí pod úplnou narkózou a trvá přibližně dvě hodiny až tři hodiny.

Jak dlouho budu na klinice?

Zavěšení prsou normálně vyžaduje jednodenní pobyt (24 hodin) v nemocnici. Ráno je na recepci naší kliniky příjem v 8 hodin. Jste odvedena a uložena na lůžkové oddělení, kde jsou pak s vámi sepsány všechny nutné předoperační náležitosti a vyřízeny běžné formality. Během dne jste s ostatními pacientkami postupně dle operačního programu odoperována. Propuštěna a „ předána „ vašemu doprovodu, který je bezpodmínečně nutný, jste druhý den ráno po převazu mezi 7 – 8 hodinou.

Co se děje po plastice prsou?

Po probrání se z narkózy ležíte již na svém pokoji, kde jste až do propuštění z kliniky trvale sledována a ošetřována sloužícím lékařem a zdravotní sestrou. Dle potřeby můžete mít napojenu infuzi k úhradě tekutin. Na hrudníku máte elastickou bandáž, a pokud se použijí drenáže, vede z každého prsu hadička (drén) odvádějící zbytky krve a tekutin. Ty se, pokud nedochází k většímu krvácení, vytáhnou druhý den ráno před propuštěním, jinak se dle potřeby nechávají domů ještě na jeden až dva dny s praktickým a písemným doporučením jak s drény zacházet. Zhruba tři dni po zákroku budete pravděpodobně zažívat mírné až střední bolesti, které jsou dle vaší potřeby tlumeny analgetiky, které vám budou i s doporučeným dávkováním vydány při propuštění. Tyto léky máte již uhrazeny v celkové ceně za operaci. Stejnou dobu je vhodné preventivně působit proti případným zánětům žil a embolii. Bude vám proto doporučeno, abyste v době, kdy budete ležet, často hýbali dolními končetinami ve všech kloubech. Opatrná chůze po bytě je samozřejmě v rámci možností vhodná. Také budete znovu upozorněna na nevhodnost kouření minimálně pět dní po operaci z důvodů zabránění komplikací při hojení! Všeobecně doporučujeme po operaci 14 dní domácího klidového režimu bez námahy horních končetin a břicha, po tuto dobu počítejte s dvěma převazy týdně. V pátek druhý týden se vytáhne několik drobných stehů a definitivně se sundají obvazy a nahradí se přímo na ambulanci naměřenou podprsenkou. Můžete si vybrat ze všech velikostí a tří nejčastěji užívaných barev. Cena podprsenek od 400 Kč - 1 500 Kč. Po 14 dnech můžete nastoupit do práce. Pokud však vykonáváte fyzicky velmi namáhavou práci, je vhodnější zahájit pracovní činnost nejdříve až po třech týdnech od operace. Cvičení apod. doporučujeme až za 4-6 týdnů od operace.

Převážná většina použitých stehů se vstřebá sama – není tedy nutno mít žádnou zbytečnou hrůzu z vytahování stehů.

Pokud se všechny rány nezahojí v prvním období samy, což se občas vyskytne vzhledem k rozsahu operačních ploch, je nutno počítat ještě nějakou dobu s ošetřováním vzniklých defektů obklady nebo mastičkami. Tyto se dávají pod krytí a pod podprsenku a doléčování dále probíhá pouze ambulantně s kontrolami dle domluvy.

Jaké druhy následků mám očekávat?

Po zákroku dojde k určitým otokům a podlitinám - modřinám prsou. Podlitiny obvykle trvají 2 – 3 týdny. Zatímco modřiny a ty největší otoky do této doby zmizí, zbytkové otoky se postupně vstřebávají dva až tři měsíce. Teprve pak lze hovořit o konkrétním výsledku. Otoky zpočátku způsobují kulatost a větší tvrdost prsů než je obvyklé.

Přestože se předoperační nákresy vždy snaží zajistit, aby obě prsa vypadala po operaci naprosto stejně – i při původní asymetrii ňader – může přirozené napětí tkání a jizev a bývalá rozdílnost vyústit v ne zcela zrcadlově dokonalou symetrii. Je si však třeba vždy uvědomit, že i normální neoperovaná ňadra mají přirozené odlišnosti!

Po zákroku si můžete dále povšimnout, že prsa jsou zpočátku poměrně vysoko a velmi vystrčená a atypicky pevná a napnutá, obzvláště v jejich horních kvadrantech a kolem krajů na straně řezu. To způsobuje pooperační otok, který patří k běžnému procesu hojení, a díky tomu prsa zpočátku vypadají, jak kdyby byly pod ně vloženy implantáty. Napětí a počáteční kulatost tvaru se přirozeně upraví během dvou až třech měsíců s ústupem otoků a změknutím jizev. Během této doby je vhodné prakticky 24 hodin denně trvale nosit podprsenku – mimo čas sprchování - a dále provádět tlakové masáže dle pokynů vašeho chirurga, které pomáhají urychlit zotavení prsou a jejich uvolnění a dotvarování a uvedou je do přirozené žádoucí podoby.

Po zákroku může také dojít k přechodnému snížení citlivosti bradavek a jejich okolí. Je to důsledek chirurgického traumatu nervů v této oblasti. Ačkoliv v jasné většině operovaných pacientek dojde k úplnému znovunabytí jejich citlivosti zhruba do třech měsíců od operace, může zcela výjimečně dojít k jejich částečně zhoršené citlivosti až úplnému trvalému znecitlivění.

Jak vypadají jizvy po modelaci prsou?

Jizvy nejsou komplikací, ale normální událostí po každém zákroku. Bez větších či menších jizev nelze takový zákrok vůbec provést. Jizvy jsou v každém případě trvalé a jejich kvalitu nelze předem určit. Je závislá na mnoha faktorech. Jenom jedním z nich je kvalita a způsob šití operatérem. Nehezká jizva se tedy nerovná – jak se většinou všeobecně míní – špatné práci chirurga při šití. Při zavěšení prsou bývají jizvy poměrně dlouhé a může to trvat mnoho měsíců až i jeden rok, než se zcela uklidní. Jelikož jsou jizvy kolem bradavek a pod prsy, neměly by být postřehnutelné ani v oblečení s hlubokým výstřihem, podprsence nebo v plavkách. Vždy byste měli očekávat, že jizvy budou zpočátku červené a svědivé, někdy dokonce vystouplé a hrudkovité, ale v průběhu času by měly opadnout a zarovnat se. To je přirozený vývoj procesu hojení. Tento proces lze však urychlit pravidelnými masážemi, ošetřováním vhodnými mastmi a péčí laserových přístrojů. To vše doporučujeme pacientkám konkrétně dle potřeby během pravidelných pooperačních kontrol. Měli byste také pochopit, že žádný zodpovědný chirurg by vám nikdy neměl slibovat nesplnitelné, včetně předčasné příliš optimistické předpovědi konečného vzhledu jizev. Různé typy jizev budete moci zhlédnout ve foto-katalogu. U některých pacientek s nevhodným typem hojení však nelze dosáhnout ideálních jizev typu „ vlasu či nitky" žádným způsobem. Proto také z důvodu nepředvídatelnosti jizev se u těch případů, kdy si pacientky přejí operovat minimální pokles prsů, příliš zákrok s malým zavěšením a s velkými jizvami nedoporučuje, protože získaný operační efekt by mohl být ztracen při porovnání s negativními pocity z případných nehezkých jizev. Neberte však tyto informace jako odrazující, ale jako odraz možných skutečností spojených s tímto zákrokem. Dobře připravená a provedená operace je však i přes výše uvedené vždy přínosem.

Vzhledem k jizvám si musí každá pacientka odpovědět na základní otázku: „Je pro mne přijatelnější mít prsa stávajícího pokleslého stavu, nebo prsa tvarově pěkně upravená, ale s jizvami?

Bolí to?

Po zákroku se dostavují bolesti mírného až středního stupně, které jsou ihned po zákroku tlumeny injekčně a doma pak pomocí tabletových analgetik. Tento stav se obvykle zlepší po třech až pěti dnech.

Jaké by mohly nastat komplikace při plastice prsou?

I když je pravda, že pokud provede zavěšení prsou kvalifikovaný plastický chirurg, jsou rizika malá, nicméně určité komplikace spojené s touto procedurou se mohou vyskytovat a také se vyskytují.

Jako při každém chirurgickém zákroku není nikdy vyloučeno případné možné riziko infekce. Toto riziko se minimalizuje tím, že může být operován pouze zcela zdravý pacient, dále přípravou pacienta a přísnou desinfekcí operačního pole před operací a dále pečlivou chirurgickou technikou a preventivním podáváním antibiotik jak před zákrokem, tak i po něm. Ale i přes tato opatření se může infekce v oblasti operačních ran vyskytnout. Někdy stačí k vyléčení této infekce desinfekce a obklady, jindy je nutno dle potřeby nasadit další antibiotika.

Podobně se předchází riziku zvýšeného pooperačního krvácení. Tedy pečlivou zástavou krvácení během operace vloženými drény a také dle potřeby léky proti krvácení. Velmi výjimečně může zvýšená krvácivost vést k rozsáhlejším otokům a ke vzniku hematomu (koncentrace krve pod tkáněmi). Po případném chirurgickém odčerpání dojde k úpravě stavu a v konečném důsledku nemívá tato komplikace žádný vliv na celkový výsledek.

Riziko např. krevních sraženin je vzácné. Včasná mobilizace a zahájení pohybu co nejdříve po zákroku značně snižuje toto riziko.

Jak již dříve bylo uvedeno, po této operaci je třeba očekávat otoky. Mírné otoky tělo zpětně vstřebává poměrně rychle. Velmi výjimečně může zvýšená krvácivost vést k rozsáhlejším otokům a ke vzniku hematomu (koncentrace krve pod kůží). Pokud by toto mělo nastat, bude nutná chirurgická drenáž nutná k odčerpání hematomu. V konečném důsledku by to nemělo ovlivnit celkový výsledek.

Převážná většina operovaných pacientek je zhojena do 14 ti dnů. Občas se však stane, že z různých důvodů se některá z ran v tomto období zcela nezahojí. Pak je nutno počítat s tím, že ještě nějakou dobu budete muset chodit na převazy a případně si i samy dle poučení vyměňovat obklady, masti a krytí. Většina takových defektů se při této péči zhojí, ale občas je nutno některé defekty ještě sešít nebo případně v pozdější době chirurgicky poopravit kvalitu jizev. Jedním z takových míst, kde k tomu dochází, je bod, ve kterém se stýká vertikální jizva se spodním záhybem prsu. Ve výjimečných případech může být nutný další opravný zákrok.

Modelace prsou - Jak dlouho trvá návrat k normálu?

Pacientky by si měly vždycky uvědomit, že hojení je postupný proces. Přestože budete po tomto zákroku za den či dva na nohou, měly byste si zajistit podmínky pro to, abyste mohly první dny po zákroku odpočívat. Přestože se převážná většina pacientů vrací k lehkým pracovním povinnostem do deseti až čtrnácti dnů, jiní považují za vhodnější odpočívat ještě další jeden až dva týdny. Pamatujte na to, že existují odchylky v době, která je nutná k zahojení a můžete to být zrovna vy, kdo budete potřebovat několik týdnů navíc, abyste se cítila v pohodě. V prvních dvou týdnech pomáhají procházky, jelikož zlepšují krevní oběh a pomáhají snižovat otoky, taky snižují riziko vzniku krevních sraženin. Zvedání těžkých předmětů nebo náročná činnost jsou zakázány v prvních šesti týdnech po zákroku. Běžná pravidla zdravého rozumu jsou zásadou pro období rekonvalescence. Pokud by to, co děláte, mělo být nepohodlným nebo by způsobovalo vznik bolesti v operované oblasti, nedělejte to. Při nekomplikovaném průběhu lze šablonovitě říci, že se jedná o jeden den hospitalizace, 14 dní domácího klidového režimu, po dvou pracovních týdnech do práce a velká fyzická námaha včetně cvičení po 4 – 6 týdnech. Přitom je nutné 2 měsíce nosit trvale zdravotní podprsenku 24 hodin denně mimo krátký čas hygieny.

Vzhledem k tomu, že tento zákrok nehradí zdravotní pojišťovny, není možno na období této léčby vystavit klasickou pracovní neschopnost a volno na tuto operaci a rekonvalescenci je nutno si vzít v rámci dovolené či neplaceného volna.

Shrnutí – Mastopexe (zmenšení prsou)

Výsledky této operace jsou obvykle vynikající a opravdu můžete očekávat splnění vašich představ o novém a lepším tvaru vašich prsou s tím, že bradavky budou ve vyšší poloze, prsa nebudou v dolních částech pokleslá a ňadra budou mít v horní části plnější tvar. Je však důležité poznamenat, že ihned po zákroku budou vaše nová prsa zpočátku velmi zřetelná, konečný tvar se ustálí teprve asi po třech až šesti měsících.

Během operace a v pooperačním období bude vyvinuta veškerá snaha, aby vaše jizvy byly co nejméně nápadné. Zde je však velmi podstatná vaše spolupráce v podobě masáží jizev dle poučení! Je přesto třeba mít na paměti, že jizvy po mastopexi mohou být značné a trvalé. Naštěstí mohou být tyto jizvy obvykle umístěny tak, že budete moci nosit hluboké výstřihy a dvoudílné plavky, aniž by byly jizvy viditelné.

Vaše spokojenost se závěsem prsou bude jistě větší a úplná, pokud zcela plně pochopíte celou proceduru a vaše očekávání budou vycházet z reálných možností. Žádný plastický chirurg vám nemůže garantovat- dokonalou symetrii. Zatímco dobře provedená mastopexe vám nabídne mnoho dalších let života s pěkně znovu tvarovanými a mlaději vypadajícími ňadry, je důležité si uvědomit, že vaše prsa nebudou pevná navždy. Důležité je vědět, že při poklesu váhy, dojde znovu k poklesu prsou.V souboji s časem a věkem se vždy stane vítězem hmotnost.

Ceník - modelace a zmenšení prsou 

 
 • Prsa - malá modelace prsou - kolem dvorců - periareolární pexe
  19 000 Kč - 27 000 Kč
 • Prsa - střední modelace prsou - bez zmenšení velikosti
  28 500 Kč - 45 900 Kč
 • Prsa - plastická operace prsou - zmenšení velikosti prsou - velkého rozsahu včetně modelace
  33 800 Kč - 64 900 Kč
Kompletní ceník služeb
 

Konzultace zdarma

Máte dotaz nebo se chcete objednat na konzultaci, neváhejte nás kontaktovat. Tel. +420 596 123 854 nebo...